Vil du hjælpe os

Vil du hjælpe os?


Eller kender du mon nogen, der vil?


Vi håber, I vil finde vores projekt med at hjælpe sårbare samfundsgrupper ind et motionsfællesskab meningsfyldt og støtteværdigt, og der er mange muligheder for at hjælpe os:


Økonomisk hjælp:

Vi får brug midler til indkøb af grej, specialboards m.m. sant løbende tilførsel af økonomisk hjælp til dækning af transport, overnatninger (når vi benytter spots langt hjemmefra), vedligehold og udskiftning af grej, udstyr til individuelle løsninger fx specielt udstyr ved forflytninger, ryg- og hovedstøtter m.m.


Konkret mangler vi en lukket trailer, SUP-boards med forskellige sejlegenskaber, special-boards, padler, tørdragter, isolerende inderdragter, svømmeveste, redningsveste, våddragter, leashes, sko i våddragts-materiale, hjemmeside-support og revisor-assistance.


Sponsorater modtages med kyshånd, store som små beløb

eller anden form for hjælp.

Du kan hjælpe os ved at overføre et beløb via

mobile pay på tlf: 28 69 08 80


Vi vægter kommende samarbejder med sponsorer rigtigt højt og honorerer meget gerne støtteydere med jævnlige sponsoromtaler via alle tilgængelige kanaler, eller andet efter dine/jeres ønsker.

Ligeledes afholder vi ved større donationer gerne SUP-introkurser og andre (firma-) events som mange tak for jeres støtte.


Frivillige:

Vi hører meget gerne fra personer, der har lyst til at hjælpe os med projektet. Folk med livserfaring, en positiv indstilling og lyst til at give andre gode oplevelser vægtes højt.


Spred budskabet:

Vil du fortælle om SUP for Alle i dit netværk, på de sociale medier og andre steder?Al hjælp modtages med stor

glæde og vi glæder os rigtigt

meget til at høre fra jer.......

Alle arbejdstimer i foreningen er ulønnede for samtlige implicerede, og der benyttes egne biler til transport.


Som bruger af foreningens tilbud betaler man (eller henvisende instans) et beskeden beløb, der delvist dækker slitage på grej, benzinudgifter og evt. andre driftsudgifter.